Yoga: The Balance of Life

Written by Thao, Nomad YTTC Graduate and Instructor.

Dealing with the stresses and pressures of life, I choose Yoga to find the balance of life.

With the combination between yogic breathing and poses, Yoga helps me understand the human body. It gives me peace in my mind and I enjoy myself very much. To me, Yoga is not a hobby but also the inspiration for discovering myself.

I would like to share with you all the benefits that Yoga brings out and help you get the balance the spiritual and material to have a better life.

rahul-thao[Vietnamese translation below]

Trong một cuộc sông quá nhiều căng thẳng và áp lực, tôi đã đến với Yoga với mong muốn tìm được sự cân bằng trong cuộc sống.

Thông qua sự kết hợp giữa hơi thở và tư thế tập, Yoga đã giúp tôi hiểu rõ cơ thể mình, nhận được sự bình an trong tâm trí và luôn cảm thấy yêu đời. Với tôi, yoga không chỉ là sơ thích mà là niềm đam mê khám phá chính bản thân mình.

Tôi mong muốn chia sẻ với mọi người những lợi ích mà yoga mang lại, giúp mọi người nhận được sự cân bằng  cả thể chất và tinh thần để có cuộc sống tốt đẹp hơn.